Skylten med rörlig slid för kontor och fastigheter.

Den skylten vi inte har i butiken, tillverkar vi.