Skylten för diskmaskinen.
Den skylten vi inte har i butiken, tillverkar vi.